Αναλώσιμα


Η εταιρία διαθέτει αναλώσιμα για μεγάλη γκάμα βιοχημικών αναλυτών όπως κυψελίδες, υποδοχείς δειγμάτων, καθαριστικά-εκπλυστικά, θερμογραφικά χαρτιά κ.α.