Κυψελίδες

  Κυψελίδες για αναλυτή Cobas Mira®
  50x12=600 τεμ.
  10x600=6000 τεμ.
    Κυψελίδες για αναλυτή Konelab®
  30x12=360 τεμ.
  10x360=10800 τεμ.
  Κυψελίδες για αναλυτή BS 200®
  1x2500=2500 τεμ.
  4x2500=10000 τεμ.

  Κυψελίδες για αναλυτή BS 300®
  1x10000=10000 τεμ.