Υποδοχείς Αντιδραστηρίων


  Υποδοχείς αντιδραστηρίων 4ml για αναλυτή Cobas Mira®
  1x10=10 τεμ.
   Υποδοχείς αντιδραστηρίων 10ml για αναλυτή Cobas Mira®
  1x10=10 τεμ.