Θερμογραφικά Χαρτιά


 
 Θερμογραφικό χαρτί 57mm
 για φωτόμετρα
 Θερμογραφικό χαρτί 80mm
 για αναλυτές Cobas Mira 
 Θερμογραφικό χαρτί 110mm
 για αναλυτές Cobas Mira S,89,Plus,Plus CC