Όργανα

Η εταιρία διαθέτει βιοχημικούς αναλυτές της εταιρίας Mindray.