Φερριτίνη


Το κίτ προσδιορισμού φερριτίνη  biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της φερριτίνης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.
Αρχή μεθόδου

Η αντίδραση της φερριτίνης με ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα ως προς την ανθρώπινη φερριτίνη, οδηγεί στην δημιουργία συσσωματωμάτων. Η μεταβολή της απορρόφησης στα 600nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της φερριτίνης στο δείγμα.Συσκευασίες

  • 001137-(1x25)+(1x5) ml

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.