Ρευματοειδής παράγων (RF) Latex

Το κίτ προσδιορισμού ρευματοειδής παράγων (RF) Latex biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του RF σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.
Αρχή μεθόδου

Η αντίδραση του RF με σωματίδια συνδεδεμένα με ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη IgG, οδηγεί στην δημιουργία συσσωματωμάτων. Η μεταβολή της απορρόφησης στα 600-650nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του RF στο δείγμα.


Συσκευασίες

  • 001219-(1x40)+(1x10) ml + Calibrator

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.