Βιοχημικά Αντιδραστήρια


Η εταιρία διαθέτει αντιδραστήρια δικής της παραγωγής που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών του βιοχημικού εργαστηρίου.Τα αντιδραστήρια χρησιμοποιούνται σε φωτόμετρα ή αυτοματους βιοχημικούς αναλυτές με πρωτόκολλα εφαρμογής της εταιρίας.