Αλβουμίνη

 

Το κίτ προσδιορισμού αλβουμίνης biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλβουμίνης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.Αρχή Μεθόδου

Σε όξινο περιβάλλον η αλβουμίνη αντιδρά με την χρωστική πρασινο της βρωμοκρεζόλης (BCG) προς έγχρωμο προϊόν. Η αύξηση της απορρόφησης στα 630 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της αλβουμίνης στο δείγμα


Συσκευασίες

  • 001684-4x60 ml
  • 001685-4x60 ml(Plus)
  • 000209-4x100 ml
  • 000290-4x100 ml(Plus)
  • 001516-(4x50)+(2x20) ml για Hitachi® 902*
  • 001515-(2x50)+(1x20) ml για Hitachi® 902*
  • 001616-4x40 ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001585-4x40 ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών.

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.