Αλκαλική Φωσφατάση DGKC

 

Το κίτ προσδιορισμού αλκαλικής φωσφατάσης DGKC biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.


Αρχή Μεθόδου

Η δραστικότητα του ενζύμου αλκαλική φωσφατάση (ALP) προσδιορίζεται κινητικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γερμανικής Εταιρείας Κλινικής Χημείας (DGKC). Η παρουσία του ενζύμου καταλύει, σε αλκαλικό περιβάλλον, την υδρόλυση του υποστρώματος π-φωσφορική νιτροφαινόλη (pNPP) προς σχηματισμό της ένωσης π-νιτροφαινόλη. Η αύξηση της απορρόφησης στα 405 nm είναι ανάλογη της δραστικότητας της ALP στο δείγμα.Συσκευασίες

  • 000210-30x3 ml
  • 000213-10x12 ml
  • 001530-10x25 ml
  • 001693-(3x60)+(1x45) ml Liquid
  • 001623-(4x40)+(2x20) ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001649-(4x40)+(2x20) ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών.

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.