Χολερυθρίνη Άμεση

Το κίτ προσδιορισμού άμεσης χολερυθρίνης  biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της άμεσης χολερυθρίνης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.


Αρχή Μεθόδου

Σε όξινο περιβάλλον η άμεση (διαλυτή με την μορφη γλυκουρονιδίων) χολερυθρίνη αντιδρά με το διαζωνιακό ιόν του σουλφανιλικού οξέος προς σχηματισμό αζωχολερυθρίνης, έγχρωμης ένωσης ερυθρού χρώματος. Η αύξηση της απορρόφησης στα 550 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της αμεσης χολερυθρίνης στο δείγμα.
Συσκευασίες

  • 001701-(3x60)+(1x9) ml (Μέθοδος DMSO-Solvent)
  • 001699-(3x60)+(1x9) ml (Μέθοδος Malloy-Detergent)
  • 001708-(4x50)+(1x9) ml (Μέθοδος Malloy-Detergent) για Hitachi® 902*
  • 001706-(4x40)+(1x9) ml (Μέθοδος Malloy-Detergent)για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001707-(4x40)+(1x9) ml (Μέθοδος Malloy-Detergent)για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών.

     

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.