Χολερυθρίνη Ολική


Το κίτ προσδιορισμού ολικής χολερυθρίνης biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής χολερυθρίνης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.


Αρχή Μεθόδου

Η δεσμευμένη σε αλβουμίνη χολερυθρίνη αποδεσμευεται με την χρήση διαβρέκτη και  η ολική χολερυθρίνη αντιδρά σε όξινο περιβάλλον με το διαζωνιακό ιόν του σουλφανιλικού οξέος προς σχηματισμό αζωχολερυθρίνης, έγχρωμης ένωσης ερυθρού χρώματος. Η αύξηση της απορρόφησης στα 540 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της ολικής χολερυθρίνης στο δείγμα.


Συσκευασίες

  • 001702-(3x60)+(1x9) ml (Μέθοδος DMSO-Solvent)
  • 001700-(3x60)+(1x9) ml (Μέθοδος Malloy-Detergent)
  • 001711-(4x50)+(1x9) ml (Μέθοδος Malloy-Detergent) για Hitachi® 902*
  • 001709-(4x40)+(1x9) ml (Μέθοδος Malloy-Detergent)για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001710-(4x40)+(1x9) ml (Μέθοδος Malloy-Detergent)για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.