Ασβέστιο Arsenazo III


Το κίτ προσδιορισμού ασβέστιο Arsenazo III biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ασβεστίου σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.
Αρχή Μεθόδου

Σε ουδέτερο περιβάλλον το ασβέστιο αντιδρά με την ένωση arsenazo III προς σχηματισμό χηλικής ένωσης κυανού χρώματος. Η αύξηση της απορρόφησης στα 650 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του ασβεστίου στο δείγμα.Συσκευασίες

  • 001688-4x60 ml
  • 001618-4x40 ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001653-4x40 ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών.

     

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.