Ασβέστιο OCPC

Το κίτ προσδιορισμού ασβεστίου OCPC biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ασβεστίου σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.


Αρχή Μεθόδου

Σε ισχυρά αλκαλικό περιβάλλον το ασβέστιο αντιδρά με την ένωση κομπλεξόνη της ο-κρεζολοφθαλεϊνης (OCPC) προς σχηματισμό έγχρωμης ένωσης ιώδους χρώματος. Η αύξηση της απορρόφησης στα 570 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του ασβεστίου στο δείγμα.

Συσκευασίες

  • 001692-(2x60)+(2x24) ml
  • 001691-(4x60)+(2x48) ml
  • 001353-(2x50)+(1x40) ml Hitachi® 902*
  • 001357-(4x50)+(4x20) ml Hitachi® 902*

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών. 

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.