γ-GTΤο κίτ προσδιορισμού γ-GT biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γ-GT σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές. Αρχή Μεθόδου

Η δραστικότητα του ενζύμου L-γ-γλουταμύλο τρανσφεράση (γ-GT) προσδιορίζεται κινητικά, σύμφωνα με την μέθοδο Szasz. Η παρουσία του ενζύμου καταλύει την μεταφορά της ομάδας L-γ-γλουταμύλο από το L-γ-γλουταμύλο 3-καρβόξυ 4-νιτρανιλίδιο (GLUPA-C) στο μόριο της γλυκιλογλυκίνης προς σχηματισμό L-γ-γλουταμύλο γλυκιλογλυκίνης. Η αύξηση της απορρόφησης στα 405 nm είναι ανάλογη της δραστικότητας  της γ-GT στο δείγμα. 


Συσκευασίες

 • 000234-30x3 ml
 • 000236-10x12 ml
 • 001529-10x25 ml
 • 001502-10x40 ml
 • 001697-(3x60)+(1x36) ml Liquid
 • 001540-(4x50)+(2x20) ml Liquid για Hitachi® 902*
 • 001539-(8x50)+(4x20) ml Liquid για Hitachi® 902*
 • 001622-(5x40)+(2x20) ml Liquid για Mindray® BS-200*/BS-200E*
 • 001651-(5x40)+(2x20) ml Liquid για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών.

   

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.