Σίδηρος Φερένιο

Το κίτ προσδιορισμού σιδήρου με φερένιο biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του σιδήρου σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.


Αρχή Μεθόδου

Ο δεσμευμένος στην πρωτεϊνη τρανσφερίνη σίδηρος αποδεσμεύεται με την χρήση παραγώγου της γουανιδίνης. Παρουσία ασκορβικού οξέος τα ιόντα του Fe3+ ανάγονται προς Fe2+ τα οποία κατα την αντιδραση τους με φερένιο σχηματίζουν χηλική ένωση κυανού χρώματος. Η αύξηση της απορρόφησης στα 600 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του σιδήρου στο δείγμα.Συσκευασίες

  • 001537-(10x25)+(1x20) ml

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.