Φωσφόρος

Το κίτ προσδιορισμού φωσφόρου biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του φωσφόρου σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

Αρχή Μεθόδου

Σε όξινο περιβάλλον ο ανόργανος φωσφόρος αντιδρά με μολυβδαινικό αμμώνιο προς άχρωμο προϊόν. Η αύξηση της απορρόφησης στα 340 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του φωσφόρου στο δείγμα.


Συσκευασίες

  • 001690-4x60 ml
  • 001549-(2x50)+(1x44) ml για Hitachi® 902*  
  • 001548-(4x50)+(4x22) ml για Hitachi® 902*  
  • 001619-4x40 ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001654-4x40 ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών.

     

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.