Ολικές Πρωτεΐνες


Το κίτ προσδιορισμού ολικών πρωτεϊνών biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό των ολικών πρωτεϊνών σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.


Αρχή Μεθόδου

Σε αλκαλικό περιβάλλον οι πρωτεϊνες αντιδρούν με ιόντα Cu++ προς έγχρωμο προϊόν. Η αύξηση της απορρόφησης στα 550 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών στο δείγμα.


Συσκευασίες

  • 001686-4x60 ml
  • 001687-4x60 ml (Plus)
  • 000242-4x100 ml
  • 000030-4x100 ml (Plus)
  • 0001546-(2x47)+(1x34) ml για Hitachi® 902*  
  • 0001547-(4x47)+(4x17) ml για για Hitachi® 902*
  • 001617-4x40 ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001652-4x40 ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών.

     

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.