Φερριτίνη Σειρά Βαθμονομητών


Η σειρά ορών βαθμονόμησης φερριτίνης biosis χρησιμοποιείται για την βαθμονόμηση του κιτ φερριτίνης biosis σε βιοχημικούς αναλυτές . Mόνο για in vitro διαγνωστική χρήση.
Σύνθεση

Η σειρά ορών βαθμονόμησης φερριτίνης biosis είναι ένα συνθετικό βιολογικό υγρό που περιέχει καθορισμένες συγκέντρώσεις ανθρώπινης φερριτίνης διαλυμένης σε ρυθμιστικο διάλυμα HEPES PH 7,4. Η τιμές της φερριτίνης έχουν καθοριστεί βάσει του διεθνούς προτύπου NIBSC 94/572.

Συσκευασίες

  • 001138-5x0,5 ml