Φερριτίνη Διάλυμα Ελέγχου


Ο ορός ελέγχου φερριτίνης biosis χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μεθοδολογίας και της καμπύλης αναφοράς του κιτ φερριτίνης biosis κατά τον ποσοτικό προσδιορισμό της φερριτίνης σε αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές. Mόνο για in vitro διαγνωστική χρήση.


Σύνθεση

Ο ορός ελέγχου φερριτίνης biosis είναι ένα  συνθετικό βιολογικό υγρό που περιέχει καθορισμένη συγκέντρωση ανθρώπινης φερριτίνης διαλυμένης σε ρυθμιστικο διάλυμα HEPES PH 7,4. Η τιμή της φερριτίνης έχει καθοριστεί βάσει του διεθνούς προτύπου NIBSC 94/572.

Συσκευασίες

  • 001139-1x0,5 ml